No 2016. gada 1. janvāra Latvijā oficiāli stājās spēkā jauni ātro kredītu izsniegšanas nosacījumi, kuri ļaus aizsargāt kā kreditora intereses, tā arī kredītņēmēja intereses.

Kreditori nevarēs prasīt no kredītņēmējiem lielus kredīta procentu maksājumus, savukārt kredītņēmēji nevarēs ņemt kredītus un neatgriezt tos.

Tā, no 2016. gada 1. janvāra kreditēšanas iestāžu klienti var saņemt ātros kredītus ar sekojošiem nosacījumiem:

 1. Visi izdevumi saskaņa ar kredītņēmēja saistībām nedrīkst pārsniegt 100% no sākotnēji izsniegtas kredīta summas. Pie šim izdevumiem ir attiecināmi procenti, kas aprēķināti par atmaksas termiņa kavēšanu, kredīta procenti, soda naudas, kredīta termiņa pagarinājuma maksa utt. Jāatzīmē, ka šādi nosacījumi ir attiecināmi ne uz visiem ātriem kredītiem, bet tikai uz kredītiem ar termiņu līdz 3 mēnešiem.
 2. Kopējā kredīta vērtība diennaktī nedrīkst pārsniegt:
  • 0,55% (laika periodā no 1 līdz 7 dienām)
  • 0,25% (laika periodā no 8 līdz 14 dienām)
  • 0,20% (laika periodā no 15 līdz 30 dienām)
  • 0,25% (laika periodā no 1 līdz ….., ņemot vēra, ka kreditēšanas termiņš pārsniedz 30 dienas)

  Dotais ierobežojums tiek ieviests ar mērķi aizsargāt uzticamus kredītņēmējus no pārmaksām, sedzot to kredītņēmēju kredītus, kas tos neatmaksā. Šīs nosacījums ātro kredītu izsniegšanai nodrošina arī kredītiestāžu tiesības, kuras turpmāk stingrāk izvērtēs potenciālos kredītņēmējus pēc maksātspējas parametriem.

 3. Ierobežojums kredīta līguma noslēgšanai laika posmā no 23:00 līdz 7:00 rītā. Ja agrāk jebkurš kredītņēmējs varēja saņemt kredītu jebkurā diennakts laikā, tad sākot no 2016. gada 1. janvāra kredītu izsniegšana laika posmā no plkst.23:00 līdz plkst. 07:00 ir aizliegta. Šāds nosacījums tika ieviests, lai ierobežotu kredīta izsniegšanu cilvēkiem, kuri sirgst no azartspēļu atkarības. Tieši šādi cilvēki biežāk neapdomāti ņem ātros kredītus un vairākums gadījumos šādiem nav ienākumu avota, lai dzēstu aizdevumu. Kas attiecās uz kredītiestādēm, tad jauna ieviesta norma, aizsargā viņus no neuzticamiem aizņēmējiem un no tālāko perspektīvu neesamību kredīta dzēšanai.
 4. Nokavējuma procenti nedrīkst pārsniegt 36 % apmērā virs aizņēmuma likmes gadā.

  No 2016. gada 1. janvāra kreditori nevarēs prasīt no kredītņēmējiem, kuri kavē maksājumus, apmaksāt nokavējuma procentus par kavētajiem maksājumiem, kuri pārsniegs 36 % no aizņēmuma likmes gadā.

Šāds nosacījums ir godīgs, jo ne vienmēr kredītņēmējs neatmaksā kredītu laicīgi savas vainas dēļ. Kredīta atmaksas kavēšanas faktori var būt dažādi, tādēļ šī jaunā nosacījuma ieviešana ļaus kredītņēmējam, kurš kavē apmaksu, atrast naudu un norēķināties ar aizdevumu, kamēr nokavējuma procenti nesāka augt, kā sniega bumba.

Šīs nosacījums attiecināms uz visiem kredīta līgumiem, izņemot līgumus, kur kā nodrošinājums ir nekustamais īpašums.