atrum

 • Ilgtermiņa kredīts līdz 1000 EUR
 • Vienādi ikmēneša maksājumi
 • Atmaksas termiņš 3-12 mēneši
 • Tikai 15 minūšu laikā

Pirmais aizdevums

 • Piesakiet kredītu internetā
  Izvēlieties kredīta summu un termiņu
 • Reģistrējieties
  Aizpildiet reģistrācijas anketu
 • Apstipriniet reģistrāciju
  Pārskaitiet no sava bankas konta reģistrācijas maksu EUR 0.01, maksājuma mērķī norādot: Piekrītu AS Lateko Līzings
  līguma noteikumiem.
  Nepieciešamā informācija maksājuma veikšanai šeit.
 • Saņemiet kredītu
  Lēmumu par kredīta piešķiršanu Jūs saņemsiet īsziņas veidā 15 minūšu laikā

Aizpildīt kredīta pieteikumu

Informācija par kompāniju Atrum.lv un tās kontaktinformācija

 • Nosaukums AS “LATEKO LĪZINGS”
 • Juridiskā adrese Katlakalna iela 1, Rīga, LV-1073
 • Telefons +371 80700700
 • E-pasts info@atrum.lv
 • Darba laiks: Darba dienās: no 08:00 līdz 22:00, Brīvdienās: no 10:00 līdz 20:00

Doties uz kreditora vietni