Ja kredītņēmējs savlaicīgi nav apmaksājis kredīta ikmēneša maksājumu, būs maksājuma kavējums, un viņam tiks uzskaitītas soda sankcijas, kas noteiktas kredīta līgumā.

Ja Jūs noformējāt ātro kredītu bez izziņām un Jums radās finansiālās problēmas, pats pēdējais, kas ir jādara – jāslēpjas no kredītkompanijas, jāmaina telefona numurus un jāignorē vēstules ar pieprasījumiem atmaksāt kredītu. Situācijas mēdz būt dažādas, tāpēc, jā ir kavēts apmaksas termiņš, kredītņēmējam labāk vērsties kredītu izsniegušajā firmā un izskaidrot situāciju. Parasti, uzņēmuma darbinieki nāk pretī klientiem un saskaņo maksājuma atlikšanu vai parāda restrukturizāciju.

Ja kredītņēmējs pārstās pildīt savas saistības saskaņā ar līgumu, kompānija ir tiesīga rakstveidā pieprasīt kredīta pirmstermiņa atmaksāšanu, bet pieprasījuma ignorēšanas gadījumā, kompānijai ir tiesības vērsties tiesā ar mērķi piedzīt parādu no kredītņēmēja. Atsevišķos gadījumos, kredītņēmēja nevēlēšanās atmaksāt kredīta parādu var novest pie kredītņēmēja īpašuma realizācijas.